Az AMAP-ról

Az AMAP* Charta egyfajta összefoglalója a Franciaországban létrejött mozgalom alapelveinek, melyek a következők:
1. A kölcsönös segítség elve Az AMAP-ok a puszta kereskedelmi kapcsolatokon túlmutató, megértésre és szolidaritásra törekvő, már-már baráti szálakra építenek mind a gazda-vásárló (egymás problémáinak meghallgatása és figyelembevétele, párbeszéd, proaktív gondolkodásmód), mind a vásárló-vásárló (termék megosztás és csere, tapasztalatok és információk megosztása), de végső soron a gazda-gazda (egymás kisegítése, támogatása, információáramoltatás, tudáscsere) viszonylatában is.
2. A tervszerű gazdálkodás és az elköteleződés elve Az AMAP gazdaságok nagy változatosságban és a fenntarthatóság keretein belül a lehető legnagyobb mennyiségben termelnek zöldségféléket. A vásárlók igényeihez, kéréseihez igazodva, előre tervezik az új szezont. A kockázatokon és az eredményeken osztoznak a vásárlók a gazdával az év során.
3. A termékek elfogadásának (vagy abból főzünk, ami van) elve A vásárlók elfogadják azt, amit kapnak – ennek tudatában lépnek be a körbe. Az adott kosarak tartalma fontos részét képezik élelmiszereiknek, ami a szezonalitás miatt nagy szemléletformáló erővel is bír. Ami nem kell, azt lehetőség szerint elcserélik, amit pedig hiányolnak,azt elcserélik, megvásárolják, vagy megtermelik maguk.
4. Az árak kölcsönös előnyök alapján történő meghatározásának elve Az AMAP-ok árai jóval a hasonló minőségű áruk piaci árai alatt vannak. Mindemellett a vásárlók számára bár fontos az ár, mégsem ez az elsődleges, így az árakat a termelési költségek és nem a piaci árak alapján határozzák meg. A fogyasztókat sokkal jobban motiválja az áru minősége és hozzáadott értéke, amiért adott esetben a piaci árnál magasabb árat is hajlandóak lennének megadni.
5. A baráti kapcsolatok elmélyítésének elve A fogyasztók és a gazdák is teljesen nyitottak egymás iránt. Hetente legalább egyszer, az átvételek alkalmával alkalmuk nyílik az egymással valótalálkozásra, beszélgetésre. A gazdaságok látogatása (évente min. 1 alkalommal) lehetőséget nyújt az önkéntes munkavégzésére. A vásárlók azzal, hogy részt kapnak az átvételek és az esetleges szervezeti ügyek lebonyolításában/menedzselésében nagyobb felelősséggel viseltetnek, s mindazonáltal egymást is megismerik.
6. A saját elosztási rendszer elve Az AMAP-ok esetében az átvételi pont vagy a gazdaság területén van, ahol kosaraikat a megadott időben felveszik a vásárlókör tagjai, vagy valahol másutt, ahova a gazda dolga elszállítani a kosarakat. Külső szállítók, vagy közvetítők nincsenek a rendszerben.
7. A demokratikus vezetés elve Az intézményesült AMAP-ok esetében a szervezetek egyenjogú tagjai a vásárlók és a termelők. A termelők eleve jobb pozícióban vannak, amivel viszont nem élnek vissza, s messzemenőkig igyekeznek figyelembe venni a vásárlói igényeket, lehetőségeket.
8 .A folyamatos tanulás elve A gazdák helyzetük és nyitottságuk miatt folyamatosan készek a más gazdáktól való tanulásra (találkozók, új fajták, szakirodalom stb.), a fogyasztók pedig vérmérsékletüktől függően vehetnek részt a gazdaság életében és képezhetik magukat a mezőgazdaság területén. Utóbbiak a kosárban lévő termékek miatt egyébként is folyamatos tanulásra kényszerülnek: meg kell tanulniuk ezekkel élni.
9. A megfelelő csoportnagyság elve Minden gazdaság számot vet, mit tud megtermelni, és az hány vásárlói egység (kosár) számára elegendő, illetve hány kosár kell a gazdaság fenntartásához, eredményes működtetéséhez. Az új szezon kezdetekor számolnak az átlagos lemorzsolódási rátával, az új érdeklődők számára pedig várólistát tartanak fent. A maximumot (kb. 50 kosár) azonban nem lépik túl, inkább más AMAP-okba irányítják a vásárlókat. Mivel elosztópontra szállítanak vásárlói csoportokként, a vásárlók egyébként is kisebb területi egységenként szerveződnek, így nem áll fenn annak a veszélye, hogy egy-egy ellátási terület nagyon megnőne.
10. A folyamatos fejlődés elve Az AMAP tipikusan tanulórendszer. Mind a termelők, mind a vásárlók arra törekednek, hogy kapcsolatukat optimalizálják, valamint, hogy megvalósítsák azokat az elveket, amelyek mentén az AMAP szerveződött (kis termelőgazdaság fenntartása, ökologikus gazdálkodás stb.).  
* A francia AMAP „Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne” (az angol CSA Community Supported Agriculture, vagy az olasz GAS Gruppo di Acquisto Solidale) tulajdonképpen a közösség által támogatott mezőgazdaság néven ismert nálunk.
(Forrás: Birs Közösség)